Geri Gele(meye)cek?

Vapurun sesiyle bütünleşirdi, sokak çalgıcılarının yalnızlık nameleri...
İskele kenarı Beşiktaş çay bahçesinde...